Annons:
MuseumNyhetEn statlig utredning har nu lämnat förslag om inrättande av ett statligt museum om Förintelsen. Förslaget är att museet blir en egen myndighet och att en ny byggnad för museet ska uppföras.
LuftfartNyhetLuftfartsverket, LFV, varslar 500 anställda om uppsägning. ”Det här är väldigt allvarligt för Sverige och självklart även för våra medlemmar som drabbas”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
HögskolanNyhetAntalet nybörjare i högskolan fortsatte att öka under förra läsåret, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Också det totala antalet studenter ökade under 2018/19.
ArbetsgivarverketNyhetArbetsgivarverket välkomnar regeringens förslag i vårbudgeten att höja utgiftstaket med 350 miljarder kronor. Det är viktigt för att säkra statlig verksamhet under en tid av påfrestningar, anser myndigheten.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvårdens nationella transporttjänst, NTE, riskerar ett vite på en halv miljon kronor om myndigheten inte vidtar åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset vid transporter.
DOMSTOLARNANyhetLandets tingsrätter tvingas ställa in en växande andel av landets redan schemalagda rättegångar, rapporterar SVT. Andelen rättegångar som ställs in och i stället skjuts fram har nästan fördubblats från 20 procent till 37 procent under coronakrisen.
STATSBUDGETENNyhetCoronakrisen kräver tyngre satsningar än vad regeringen presenterar i sin vårändringsbudget, menar STs förbundsordförande Britta Lejon. Särskilt missnöjd är hon över storleken på Arbetsförmedlingens anslag. ”Att i det här läget inte anslå mer pengar till Arbetsförmedlingen är helt obegripligt”, säger hon till Publikt.
FolkhälsomyndighetenNyhetFack och arbetsgivare på Folkhälsomyndigheten har skrivit avtal som innebär att vissa anställda med förtroendearbetstid kan välja att gå över till schemalagd arbetstid. De får därmed betalt för övertidsarbete, konstaterar STs avdelningsordförande Anita Ekner.
STATSBUDGETENNyhetRegeringens vårändringsbudget präglas av insatser som rör coronapandemin. Men även rättsväsendet, Riksarkivet och Pensionsmyndigheten får extra anslag för 2020.
ArbetsmarknadNyhetAntalet nya varsel har nått historiskt höga nivåer sedan 1 mars, rapporterar Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna arbetslösa ökar också kraftigt. Totalt är nu mer än 400 000 personer inskrivna som arbetssökande.
CoronaNyhet”Vi har valt dialogen som väg och vi ser att det har burit frukt”, skriver TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel. Hon konstaterar att svensk arbetsmarknad befinner sig i en svår situation, men anser att det politiska samtalsklimatet är mycket gott.
spårtrafikNyhetArbetsgivarna i Almega vill inte förlänga, prolongera, de lokala avtalen för anställda i tågföretagen Krösatågen och Pågatågen. ”Som situationen är nu borde det vara en självklarhet att man gör som resten av arbetsmarknaden”, säger Doris Philip, ordförande för ST inom spårtrafiken.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är berett att låna ut personal till andra hårt pressade myndigheter. Färre asylsökande och effektivare arbetsrutiner har lett till att myndigheten nu överväger att låna ut handläggare, rapporterar Ekot.
BidragsbrottNyhet18 myndigheter ska samarbeta för att förhindra fusk med de stödinsatser som införts för att mildra effekterna av pandemin, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
IT-SÄKERHETNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddsstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.